Khách sạn Phụng Hoàng

Thông tin liên hệ

Bạn có thể tìm Khách sạn Phụng Hoàng
bằng địa chỉ hoặc các kênh mạng xã hội bên dưới!
Khách sạn Phụng Hoàng Số 4 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Thắng Tam
Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam.
Giờ hoạt động: 24/7

Call. 064 3586086
Email. contact@khachsanphunghoang.com

Gửi email cho chúng tôi!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hãy gửi email cho chúng tôi!